Mina underbara chakran

Chakra (sanskrit: चक्र, skrivs cakra med IASTtransliteration, betyder ”hjul”), är ett begrepp inom hinduismen och i vissa besläktade asiatiska kulturer, som även tagits upp i New Age-rörelsen. Chakra, som kan kallas ”livshjul”, anses uppstå som ett slags knutpunkter där nadi med flödande prana, eller ”livsenergi”, korsar varandra. Det är även här, i dessa chakror, som den fysiska kroppen sägs möta den eterkropp eller astralkropp som Chakra-läran postulerar.

Chakrasystemet är centralt inom ”teorin” för yoga. Enligt denna är kroppen sammanlänkad genom kanaler i människans olika kroppar (det påstås finnas flera, som delas upp genom deras olika andligt-mentala och fysiska egenskaper). Schematiskt löper en huvudkanal längs ryggraden, detta är kroppens centrala kanal för pranan – den livgivande andliga ”energin”. Mellan den eteriska och fysiska kroppen finns sju chakror, som representerar olika delar av människan. En skada eller sjukdom i människokroppen förmodas påverka flödet genom olika chakror. Likaså hävdas det att kroppens andliga och fysiska funktioner påverkas av flödet genom olika chakror. För att uppnå jämvikt i kroppen måste flödet i alla chakror vara fritt och ohämmat.

”Chakrabalansering” är en metod som förmodas skapa jämvikt i chakrasystemet. Detta skulle ske genom andliga och fysiska övningar av olika karaktär, företrädesvis med olika asana, kroppsligt gymnastiska övningar men också med meditationsövningar och pranayama, det vill säga andningsövningar.

Man talar gärna om en sorts balansering av olika ”energier” hos människan. Bas-chakrat jordenergi balanseras mot kron-chakrat himmelsk energi. De tre nedre chakrorna balanseras mot de tre övre chakrorna och hjärtchakrat i mitten innehåller både den jordiska och himmelska energin, så den är neutral. Den neutrala energin är kärleksenergi, helande energi och så vidare. Dessa förmodade energier har dock ingenting alls med det vanliga energibegreppet att göra[1], och det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att dessa förmodade energier över huvud taget existerar.[2]

Related Posts

Arkiv

Kategorier