Chakra system

Vårt Chakra system

Solhälsning – Sun Salutation – Surya Namaskara –   med chakraberöringspunkter.

solhalsning_chakra
1. Muladhara chakra
är beläget mellan svanskotan och sittbenen vid perineum. Rotchakrat utvecklas i livmodern upp till 12 månader och rättigheten är att ha, att vara, existera, att vara här. Färgen är röd. Muladhara chakra är vårt rotchakra, som jordar, grundar oss.  Är chakrat balanserat är vi stabila, trygga i vår fysiska identitet, vi kan sätta naturliga gränser mot andra och har en god tillit och engagemang.  För att få energi att röra sig i de övriga chakrana behöver man vara balanserad i  muladhara chakrat först. Det anses vara basen i hela energisystemet.  Har man obalanser i detta chakra  så är man kanske en materialist, har ett överdrivet och närgånget kontaktbehov, olika rädslor och är rastlös. Rädsla är chakrats demon. Kroppsliga symptom som  mag och tarmproblem är vanligt vid obalans samt hemmoroider,  ont i fötter, knän och ben. För att skapa balans  jobbar man i chakrayoga med att grunda sig, arbetar mycket med benen, jorda sig.  Chakrat anses vara ankaret i enegergisystemet. Ryggradskotor S1-5 samt L1-5.

2. Svadisthana chakra symboliserar den emotionella identiteten, sina känslor, sexualitet, självkänsla och känsla av samhörighet med andra. Vatten är nyckelordet och känslor är förknippade med vatten. Chakrat utvecklas från 6 månader till ca 2 år, färgen är orange och jag har rätt att känna och att önska. Här sätter jag gränser mot mig själv, har ett föde i min kreativitet och obegränsad kärlek. Svadisthana chakra sitter precis ovanför genitalierna och påverkar därmed balans/obalans i vår sexualitet. Vid obalans kan man vara överkänslig, få känslostormande reaktioner, ha sexmissbruk av olika former, känna svarstsuka. Kroppsliga symptom på obalans kan vara ländryggsproblem, aptitlöshet, saknad av livslust, problem med urinvägarna, mjälten, mens, reproduktions organen. Svadisthanas demon är skuld. Ryggradskotor S1-5 och T9-12

chakra_nadis_text

3. Manipura chackra bor i i solar plexus, runt naveln och matsmältningssystemet, har färgen gul/guld, eld. Utvecklas från 18 månader till 4 år och vår rätt att agera och vara individer, vårt ego, identitet, personlighet. Skam är Manipuras demon.  I ett balanserat Manipura chakra har vi  gott självförtroende, förmåga att ta balanserade risker och  utmaningar och kraft att skapa förändring.  Vårt eldcentrum finns härs om påverkar vår matsmältning. Vid obalanserad chakra utför man egocentriska handlingar,  vara perfektionist, känna ilska mot allt, vara dominant,envis, passiv. Kroppsliga symptom på obalans kan vara diabetes, matsmältningsproblem, kronisk utmattning och ätstörningar. Ryggradskotor  T5-9.

4. Anahata Chakra har sitt center kring hjärtat och lungorna och elementet är luft .Chakrat utvecklas från 4-7 år. Färgen är grön. Här hittar man sin sociala identitet, självacceptans och känsla av harmoni. Hjärtats chakra med kraft i kärleken. Den materiella världen integreras med den spirituella världen i detta chakra, sammanbinder de två världarna. Rättigheten är att älska och att älskas och demon sorg och smärta. När vi är i balans framträder medkänsla, vänlighet mot mig själv och andra och ovillkorlig kärlek. Däremot om chakrat är i obalans kan man vara långsint, sakna eller ha svag empati, vara blyg, känna ensamhet. Fysiska symptom kan vara korta andetag, astma. Ryggradskotor T1-5.
t
[one_half] 5. Vishudda Chakra är ljudets och kommunikationens chakra. Här odlas vår förmåga att uttrycka oss och kommunicera med oss själva och andra. Vår kreativa identitet och uttrycksförmåga förädlas. Din inre sanning ger dig din autentiska röst. Således är att tala och bli hörd chakrats nyckelord och lögn är demonen. Chakrat är runt halsen, nacken, käken och munnen. Spänningar i nacke, hals, gnissla tänder är synliga fysiska obalanser. Sköldkörteln som reglerar omsättningen påverkas också. Vi obalanser är kommunikationen aggressiv, dömande och okontaktbar. Allt är bäst, dyrast och svårast för att slippa känna. Kan också vara tillbakadragen, oförmögen att kommunicera effektivt eller entusiastiskt.  Ryggradskotor C3-7

6. Ajna Chakra är vårt tredje öga som finns mellan våra ögonbryn och in i mitten av huvudet ungefär. Där sitter hypofysen som kontrollerar våra hormonkörtlar. Vår rättighet är att se och demon är illusion och den utvecklas i tonåren. Färgen är indigo. Ajna chakra ser bortom det fysiska, det materiella, har god intuition och drömmer mycket, har stor fantasi. Vid obalans har man ofta huvudvärk, mardrömmar och svårt att koncentrera sig. Kan ha dåligt minne, ögonproblem svårt att känna igen egna mönster, vill inte se sanningen. Ryggradskotor C 1-2. [/one_half]

[one_half]7. Sahasrara chakra är högst upp på hjässan och utvecklas genom hela livet. Nyckelord är sinnesvärld, kognition, visdom, andlighet, universell identitet. Den  universella energin bor här och håller de andra chakrana i balans. Påverkan genom karma lagarna går genom Sahasrara chakra och är alltid aktiva. Sahasrara chakra är antingen öppet eller stängt. När de nedre chakra är i balans och hjärnan är tyst då öppnar sig Sahasrara upp till en högre intelligens av inspiration, klarhet i tanke – tankeskärpa och helande krafter. Färgen är lila eller vit. ”Ryggradskotor” är hjärnan.

Här är en enkel pdf om chakrasystemet.

PDF och texten är från | Energivågen • nr 143 • november–december • 2. [/one_half]