Vinyasayoga

oga betyder ”att förena” eller ”unifiera” på sanskrit.
Det som förenas är hela människan dvs. kropp, sinne och själ. Det är ett synsätt eller ett system byggt på erfarenheter och insikter kring människans hälsa och själsliga utveckling.
Yoga kan beskrivas som ett träd med 6 grenar: där stammen kallas för tantra-yoga (läran om energi) och grenarna karmayoga (läran om handling), bahkti-yoga (läran om hängivenhet), jnanayoga (läran om kunskap), rayayoga (läran om sinnet)
och slutligen hathayoga (hatha betyder kraftfull) som består
av andningsövningar, fysisk träning och meditation.
Ur hathayogan har sedan många olika yogaformer vuxit fram – några fysiskt mycket krävande några mindre krävande.

Vinyasa Yoga
är en fysiskt dynamisk yogaform – en slags meditation i rörelse.
Redskapen du använder är andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner), vinyasa (rörelse eller flöde) och fokus. Syftet är att stärka kroppen, öka smidigheten och stilla sinnet. I Vinyasa Yoga balanseras kroppen vilket leder till ökad hälsa och välbefinnande. Träningen inom Vinyasa Yoga bygger på utmaning, men också individuell anpassning. Det innebär att Du går framåt i Din egen takt utifrån de förutsättningar som Du har.
Det är fantastiskt roligt att höra alla er, som börjat med yoga, berätta hur detta har påverkat er hälsa positivt!


På Vinyasa Yoga Bas  går vi noga igenom yogisk andning, de olika positionerna och flödet.
Instruktionerna är detaljerade och
tempot lägre.
Varje position är förenklad och
utvecklas och fördjupas i takt med
din styrka och smidighet.
Varje pass har en specifik struktur, men innehållet varierar för att Du ska bli bekant med många olika positioner.
På Vinyasa Yoga fortsättning går vi djupare in i positionerna och ökar därmed svårighetsgraden vilket kräver mer styrka och balans. På fortsättningsnivå måste Du väl känna till yogisk andning och t ex hand- och fotpositioner då mina instruktioner inte är lika detaljerade och tempot något högre.
Vi har olika pass med inriktning styrka och smidighet vilka tillsammans bildar en väl avvägd träningsserie som löper över hela terminen.

Varje pass är på 60 minuter och strukturen innebär inledande andningsövning, stående asanas, sittande asanas, nedvarvningsasanas och vila.

Hatha Yoga
Hatha Yoga är den grundläggande yoga som alla andra yogaformer utvecklats ifrån. Den är fysiskt mindre krävande och passar alla, men särskilt Dig som av någon anledning inte kan utöva Vinyasa Yoga. Det kan handla om rygg-besvär, ont i leder, övervikt eller annat.
Redskapen Du använder är de samma som i all annan
Yoga dvs andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner) och fokus. Du stärker kroppen,
ökar smidigheten och även styrkan men framför allt balanserar kropp och själ. Detta pass är inspirerat av Hatha Yogan.

Varje pass är på 60 minuter och strukturen innebär inledande andningsövning, stående asanas, sittande asanas, nedvarvningsasanas och vila. Tempot är lågt och man håller varje position lite längre. Fokus ligger på balans och smidighet. Även i denna yogaform tas hänsyn till individuella förutsättningar och alternativa asanas kommer att presenteras. Yogisk andning osv går vi naturligtvis igenom noga.  

Vinyasa Yoga, eller Ashtanga Yoga, avser anpassningen av rörelse och andning, en metod som gör statiska yogaställningar till ett dynamiskt flöde. Längden på en inandning eller utandning bestämmer längden på övergången mellan yogaställningarna. Ställningen hålls sedan i ett förutbestämt antal andetag. Effekten blir att fokus ligger på andningen och bytet mellan de olika ställningarna snarare än att bara fokusera på att upprätthålla den perfekta yogaställningen. Termen Vinyasa Yoga hänvisar också till en särskild serie av rörelser som ofta görs mellan varje pose i ett flöde.

I video här nedan kan du se Phillip Askew utför Vinyasa Yoga i stadsmiljö. Gör dig redo för att bli inspirerad!

 

Vinyasa Yoga

Det finns många olika former av Yoga. Skillnaderna är mycket stora även om målet – välbefinnande – är det samma. Det välbefinnande som alla idag eftersträvar, men få verkar hitta i vår stressade vardag!

Den form av yoga jag valt att utöva samt att undervisa kommer i grunden från Sri Pattabi Jois, Ashtanga Yogans grundare. I min utbildning har jag fått ta del av Larry Schultz kunskap och erfarenhet under många år. Han har sin studio – It’s yoga – i Los Angeles och har skapat en form av Ashtanga Yoga som inte lika strikt följer serien.

  • Min form av Ashtanga Vinyasa Yoga är en kraftfull, dynamisk och mediativ form av Yoga. Träningseffekten är hög. När du lärt dig positionerna (asanas) ger den areob träning i likhet med löpning.
  • Yogan stärker kroppen och ökar rörligheten i muskler och leder.
  • En rörlig ryggrad utgör grunden för att kroppen kan åldras utan krämpor.
  • Genom Yogarörelserna (asanas) ökar blodgenomströmningen i hela kroppen. Rörelserna tänjer och masserar dessutom kroppens alla inre organ.
  • Att lära sig kontrollera och använda andningen på rätt sätt ger enorma möjligheter till energikontroll. -Även utanför Yogasalen.
  • Stress bryter ner hjärnan! Yoga motverkar stress.

Yoga är gjort av män – för män. I Sverige finns det fler kvinnor som yogar, men vi är på väg att även locka karlarna in i Shalan (yogasalen).

 

En träningsform för kropp och själ
som förberder dig för resten av ditt liv!

Vinyasa flow emphasizes synchronicity of body movement with breath awareness. Flowing sequences are combined with dynamic breathing in a smooth way where the postures run together to become like a dance. Vinyasa flow is a fun and creative practice that builds strength and is pure embodiment of meditation in motion.

Ashtanga Vinyasa Yogan som den exporterades till väst från öst, fokuserar på två av de åtta grenarna i Ashtanga Yoga, nämligen kroppsställningar (asana) och medveten andning (pranayama). Den utvecklades på 30-talet av 1900-talets store yogi Krischnamascharya tillsammans med hans adept K. Pattabhi Jois.

Ashtanga yoga är ett flöde av dynamiska rörelser, en fysisk form av yoga vars terapeutiska effekt är att stärka och rena kroppen. Genom att synkronisera andningen med rörelser väcks den inre elden till liv som renar och stärker kroppen fysiskt och mentalt. Ashtanga yogans stora styrka är korrekt andning. Den syresätter blodet, ökar cirkulationen i kroppen och i hjärnan vilket leder till en klar tanke och en ökad kreativitet.

 

Vid regelbunden träning av Ashtanga yoga upplevs kraften i denna yogaform. Det handlar om att utforska sej själv, lära känna sej själv och få kontakt med sitt inre. Det handlar om ett starkt psyke och en stark kropp som tillåter oss att möta livet på ett mer positivt, ödmjukt och öppet sätt. Det handlar om en teknik med över 3000 år av utövande. Ashtanga Vinyasa Yoga har beskrivits som ”medicin för själen ”, då den möjliggör djup mental frid och harmoni.

 

•Ashtanga Yogans viktigaste effekt är dess förmåga till stressreducering och omformning av kroppen vilket i sin tur hämmar åldersprocesserna.

•Ashtanga Yogan renar kroppen från gifter och slaggprodukter.

•Ashtanga Yoga är inte en kult, en religion eller en tävling. Alla kan träna tillsammans oavsett ålder och förutsättningar.

•Ashtanga Yoga är en väg till hälsa, smidighet, styrka och balans genom koncentration och regelbunden träning.

”Practise and all is coming.” K. Pattabi Jois

Ashtanga betyder den åttafaldiga vägen och beskriver tekniker som för utövaren, eller den så kallade Yogin, på sin väg mot upplysning, inre frid och balans.

Ordet Vinyasa betyder att andningen är synkroniserad med rörelsen. Med andra ord så kommer du även att öva dig att röra dig från en position till en annan på antingen in eller utandning.